กรกฎาคม 61

ปลูกต้นดาวเรือง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ (๖๖ พรรษา) ตัวแทนนักเรียนนำโดย กลุ่มเพาะกล้าคุณธรรม นำกล่องนมUHT มอบให้กับ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (2 ก.ค.61)