กรกฎาคม 62

คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูร่วมจุดเทียนชัยและถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี เมื่อค่ำวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 
โรงเรียนอุดมวิทยาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้อำนวยการ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน (26 กรกฎาคม 2562)
คุณครูวรรณี อมรชัยศักดา ผู้ช่วยผู้จัดการ คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนคณะครู นักเรียน ถวายเทียนพรรษาและผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 ณ วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562