กรกฎาคม 60

กิจกรรม

เดือน กรกฎาคม 2560

คณะผู้บริหารคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และพนักงานโรงเรียนอุดมวิทยา นำเทียนพรรษาที่นักเรียนร่วมกันหล่อและผ้าป่าสามัคคี ถวายวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2560 (6 ก.ค.60)

คุณครูสุมาลี ห่อทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนนักเรียน ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ” (26 ก.ค.60)

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นประธาน ในกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมวิทยา (26 ก.ค.60)

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียน ปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนอุดมวิทยา (26 ก.ค.60)