กันยายน 62

 ประมวลภาพการเข้าค่ายวันที่ 2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 (1 พ.ย.62)
 ประมวลภาพการเข้าค่ายวันที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 (30 ต.ค.62)
 
 ภาพบรรยากาศ กีฬาสี เขียวขาวเกมส์ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2562 (7 ก.ย.62)
 
 กิจกรรมกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 (5 ก.ย.62)