กุมภาพันธ์ 61

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 61

 จิตอาสา บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล….” คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมกันบริจาคโลหิต 1 กุมภาพันธ์ 2561  เจ้าหน้าที่รพ.บ้านโป่งฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่2 ให้กับนร.หญิงชั้นป.5 8 ก.พ. 61
 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา 2560 โดย…บาทหลวงนพพร ยอแซฟ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นประธานพิธี (16 ก.พ.61)  คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน และคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับคณะครู และพนักงาน ตลอดจนนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  (19 ก.พ.61)
 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรักษิณา เจนสวัสดิ์พงศ์  ที่ได้รับโล่รางวัล นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และ เด็กหญิงบุณยวีร์ วิริยวงวานศ์  ที่ได้รับโล่รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2560 (19 ก.พ.61) พิธีมอบเกียรติบัตรแดร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย        ทีมครูแดร์จากสภ.บ้านโป่ง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 รุ่นที่ 41 โดยมี นรต.ชัญญาพัชญ์ โพธิพิพิธธนากร ให้เกียรติน้องๆมาแนะนำ และให้ข้อคิดสำหรับการนำไปใช้ในชีวิต (23 ก.พ.61) คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวันปิดโครงการ Project Approach ระดับปฐมวัย โดยมีนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน ตั้งแต่ 26 – 28 ก.พ.61 ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา อาคารสิริอุดมวิทย์ โรงเรียนอุดมวิทยา