คนเก่งด้านวิชาการ ปี 60

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โดย ช่วงชั้นที่ 2 ด.ญ.บุณยวีร์ วิริยวงวานศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ และ ด.ญ.ณภัทร มณีโรจน์ นักเรียนชั้นป.5 ได้รับรางวัลชมเชย ช่วงชั้นที่ 1 ด.ญ.สาริศา ถนอมสุข รางวัลผ่านเกณฑ์ คลิกดูภาพประกอบ
คณะผู้บริหารและครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อ 19 สิงหาคม 2560โดยได้รับรางชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ ( รอบ 10 ทีม )( ลำดับที่ 4 ) ในช่วงชั้นที่ 1 ประกอบด้วยเด็กหญิงวิรัลพัชร หลิวประเสริฐ เด็กชายกิตตินิพิฐ สุทธิเวชวรกุล เด็กชายเปรม สัจจวีรวรรณ และในช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์ ครูผู้ฝึกสอน ( ครูวิธวัช รอดแสง ครูศศิสิริกร เฉลิมธนาสกุล และครูชัชวาล จินรอด ครูจันทร์ธิรา หารโสด )  คลิกดูภาพประกอบ