คนเก่งอุดมวิทยาด้านศิลปะและการแสดง

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ศศิพิมพ์ ศรีอร่ามภูมิ(น้องนานะ) นักเรียนชั้นป.5 โอกาสเข้าประกวดมีสทีนระดับประเทศได้รับตำแหน่งชนะเลิศชุดประจำจังหวัดราชบุรี 👏👏👏 17 พ.ย.62
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.รชพร เปรมศิริ อ.3.1 น้องไข่มุก ในโอกาสรับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น จากงานมอบรางวัลเกียรติคุณสยามกินรี ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับดญ.ศศิพิมพ์ ศรีอร่ามภูมิ (น้องนานะ )นักเรียนชั้นป.5.3 โอกาสได้รับรางวัลตำแหน่งรองอับดับ1 นางงามผิวสวยจากการประกวดmaxcy modelปี2019

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภูมิสิริพรรษา แดนศิลป์ (น้องพราว) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โอกาสรับรางวัลชนะเลิศ (1st Prize) การแข่งขัน Young Artist Music Contest 2019 ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น ในหมวดการแข่งขัน Guitar and Plucked String Instrument รุ่นคลาส B เมื่อวันเสาร์​ที่ 29 มิถุนายน​ 2562