งานอาคารสถานที่

“ป้องกันไข้เลือดออก” ขอบคุณเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ที่จัดเจ้าหน้าที่มาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก โดยพ่นทั้งระบบในช่วงเย็นของวันนี้ เพื่อเป็นการป้องกันให้กับเด็กๆและบุคลากรของโรงเรียน (19 กรกฎาคม 62)
 ดำเนินการ คลีนนิ่ง อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและเพิ่มความมั่นใจในส่วนของความสะอาด ต่างๆทั้งระบบภายในโรงเรียนสำหรับสุดสัปดาห์นี้ (6 กรกฎาคม 62)
“ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง” วันหยุดนี้คณะพนักงานโรงเรียนอุดมวิทยาทุกคนและคณะครู ร่วมกัน ทำความสะอาด ทั้งระบบอีกครั้ง เพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้นเพื่อนักเรียนของเรา (29 มิถุนายน 62)