ตุลาคม 60

กิจกรรมเดือน ตุลาคม 60

ร่วมสวดมนต์ บท ธัมมจักกัปปวัตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 (20 ก.ย.60)
“ทำบุญให้พ่อหลวง” (25 ก.ย.60)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นป.5 (30 ก.ย.-1ต.ค. 60)
ชุมนุมรอบกองไฟ ลูกเสือ ป.5 (30 ก.ย.-1 ต.ค.60)
นร.ชั้นป.2 เรียนรู้นอกสถานที่ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ดุสิต & แวะไหว้พระองค์ปฐมเจดีย์ (2ต.ค.60)
ทัศนศึกษาป.3 สวนสัตว์ดุสิต&องค์พระปฐมเจดีย์ (4 ต.ค.60)
 ป.1ทัศนศึกษา ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรี (5 ต.ค.60)
  ป.4ทัศนศึกษา ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรี (5 ต.ค.60)
 ปลงผมเตรียมบรรพชา สามเณร ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ (20 ต.ค.60)