ธันวาคม 62

 24 ธันวาคม 2562 ทัศนศึกษาระดับชั้น อ.1 ณ มาลัยฟาร์ม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
งาน 65 ปี ภาพชุดการแสดงรำอวยพร แฟชั่นโชว์ และอนุบาลชั้นปีที่ 1-3 (Cr.ภาพ ครูอันริยา)
 
 งาน 65 ปี เต็มอิ่มกับภาพการแสดงบนเวทีของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6(cr.ภาพ ครูอันริยา)
65ปีครอบครัวอุดมวิทยา EP .1 บรรยากาศอันอบอุ่น การแสดง แสง สี เสียง เต็มที่ ขอขอบคุณทุกท่านจากใจ
65ปีครอบครัวอุดมวิทยา EP .2 บรรยากาศอันอบอุ่น การแสดง แสง สี เสียง เต็มที่ ขอขอบคุณทุกท่านจากใจ
 
 ร่วมกิจกรรมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยท่านนายอำเภอบ้านโป่ง นายทศพล เผื่อนอุดม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
 
 โรงเรียนอุดมวิทยาร่วมกับสถาบัน Fun Language จัดกิจกรรม “พ่อลูกผูกพัน Fun Language สร้างสุข” ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและมีทัศนคติที่ดี โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 6 กิจกรรม (4 ธ.ค.62)