บุคลากรดีเด่น

ขอแสดงความยินดี :: คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสรับโล่รางวัล ” ครูคุณธรรมสตรีไทย ปี 2560 ” จากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เมื่อ 1 กรกฎาคม 2560  คลิกเพื่อดูภาพ