บุคลากรดีเด่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม ประกวดหนังสือน่าอ่าน สร้างจินตนาการด้วยชุดหนังสือรางวัลแว่นแก้ว และชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ระดับประถมศึกษา) 

1. นางสาวจรรยา บัวเมฆ
2. นางสาวมณินทร สิทธิกรตระกูล
3. นางสาวจริยา คำสงค์

ครูคุณธรรมสตรีไทย ปี 2560

ขอแสดงความยินดี :: คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสรับโล่รางวัล ” ครูคุณธรรมสตรีไทย ปี 2560 ” จากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เมื่อ 1 กรกฎาคม 2560  คลิกเพื่อดูภาพ

รางวัลชนะเลิศประกวดจัดมุมหนังสือ ตามโครงการ Nanmeebooks Reading Club ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนและครู รับรางวัลชนะเลิศประกวดจัดมุมหนังสือ สร้างจินตนาการด้วยหนังสือวรรณกรรม ตามโครงการ Nanmeebooks Reading Club ประจำปี 2560 มอบในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ 2 เมษายน 2561 คลิกเพื่อดูภาพ