พฤศจิกายน 60

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 60

คุณครูศรชัย สุวรรณปากแพรก คุณครูฤดีรัตน์ ชูอรุณ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือนำลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนอุดมวิทยา

ร่วมพิธีวันวชิราวุธจัดโดย สพป.รบ.2ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เมื่อ 25พฤศจิกายน 2560 

 

 “ขอขอบคุณ” คุณปราลี ผปค.ด.ช.นับวัน แสงศิริ ป.2.2

เจ้าของบริษัทแมรี่ & แดรี่ จำกัด นำนมพาสเจอร์ไรจ์ มาให้เด็กนักเรียนทุกคน

และคุณครู ได้ดื่มเพื่อสุขภาพ (22 พ.ย.60)

 

 คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีกับ

นักกีฬาฟุตบอลชายอายุ ๑๐ ปี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ นักกรีฑาอนุบาล

ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

และ รางวัลประกวดห้องเรียน ตลอดจน ตัวแทนนักเรียนที่รับเข็ม

การปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ ของห้องเรียนต่างๆ เมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐