พฤษภาคม 61

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ชั้น ป.1,ป.3,ป.5 (อา.27 พ.ค.61) ร่วมฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดดอนตูม (28 พ.ค.61)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้น อนุบาล3 (20 พ.ค.61)  ปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้น อนุบาล2 (20 พ.ค.61)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้น ป.2 (20 พ.ค.61) อบรม Computational Thinking & Coding Robotics for Thailand 4.0 (15 พ.ค.61)
ปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้น อ.1 (13 พ.ค.61)  ปฐมนิเทศผู้ปกครองเตรียมอนุบาล (13 พ.ค.61)
อบรมสื่อและเทคโนโลยี 4.0  โดยคุณชานนท์ อมรชัยศักดา และคุณมณฑิรา ( ครูฝ้าย ) (5 พ.ค.61) ธ. กสิกรไทย สาขาบ้านโป่งให้ความรู้ในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือทำรายการ ตลอดจนบริการต่างๆ ( 5 พ.ค.61)
ธ. กรุงไทยสาขาบ้านโป่ง
ให้ความรู้เรื่องการใช้บริการต่างๆ
Mobile Banking  (5 พ.ค.61)
 คณะครูอบรมเรื่อง “หัวใจสำคัญของการให้บริการที่ดี”โดยทีมของอ.ดวงใจ  ตั้งสง่า (4 พ.ค.61)
คณะครูอบรมเรื่องพื้นฐานการเงินที่ควรรู้ โดย คุณพันธ์ภักดิ์ อัครพิศาลโสภณ (4 พ.ค.61) คณะครูอบรมเรื่อง การสร้างวินัยเชิงบวก เพื่อจัดการห้องเรียน “โดย ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร
(3 พ.ค.61)
คณะครูอบรมเรื่อง “ EF ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ “ โดย อ.ธิดา พิทักษ์สินสุข (2 พ.ค.61)