มิถุนายน 61

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (18 มิ.ย.61) เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี ให้ความรู้ในการใช้เครื่องเลือกตั้ง กับนักเรียนชั้นอ.3 – ป.6 ในการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนอุดมวิทยา (15 มิ.ย.61)
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประเมินโรงเรียนอุดมวิทยา (13 มิ.ย.61) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตรวจประเมินความพร้อม ของโรงเรียนอุดมวิทยา (8 มิ.ย. 61)
 คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารดำเนินการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองในระดับชั้น ป.4 และ ป.6 ( 3 มิ.ย. 61)  ร่วมพิธีมิสซา ขอพรพระเจ้า โอกาสเปิดภาคเรียนโดย..บาทหลวงสุพจน์ ริ้วงาม เป็นประธาน
(1 มิ.ย.61)