มิถุนายน 61

 
 ค่ายคุณธรรม นร.ชั้นป.5 ณ วัดใหม่เจริญผล จ.กาญจนบุรี (28-29 มิ.ย.61) ต่อ ค่ายคุณธรรม นร.ชั้นป.5 ณ วัดใหม่เจริญผล จ.กาญจนบุรี (28-29 มิ.ย.61) ต่อ
 
 ค่ายคุณธรรม นร.ชั้นป.5 ณ วัดใหม่เจริญผล จ.กาญจนบุรี (28-29 มิ.ย.61)  พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และ สวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (27 มิ.ย.61)
 
 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (26 มิ.ย.61)   “การเคลือบฟลูออไรด์“เคลือบฟลูออไรด์วาร์นิช ให้กับนักเรียนชั้นอ. 1 จำนวน 112 คนโดยกลุ่มงานทันตแพทย์ ร.พ.บ้านโป่ง (26 มิ.ย.61)
 
 กิจกรรมลานดนตรี ต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย.61) กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2561
วันต่อต้านยาเสพติดให้โทษ ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่าน พ.ต.อ. กรกฎ โปชยะวณิช ผกก.สภ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม (25 มิ.ย.61) พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 การมอบเครื่องหมายสภา สารวัตรนักเรียน
การมอบเครื่องหมายกลุ่มเพาะกล้าเยาวชน      (21 มิ.ย.61)
กลุ่มงานทันตกรรม ร.พ.บ้านโป่ง มาให้บริการตรวจฟันและเคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้น ป.1,3,6 ในวันที่วันที่ 21,22,25,26 มิ.ย.61 นำเงินที่ได้รับจากคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ ชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน มอบให้โครงการ “ชาวบ้านโป่ง ร่วมมือร่วมใจ คนละก้าว เพื่อโรงพยาบาลบ้านโป่ง (20 มิ.ย.61)
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (18 มิ.ย.61) เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี ให้ความรู้ในการใช้เครื่องเลือกตั้ง กับนักเรียนชั้นอ.3 – ป.6 ในการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนอุดมวิทยา (15 มิ.ย.61)
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประเมินโรงเรียนอุดมวิทยา (13 มิ.ย.61) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตรวจประเมินความพร้อม ของโรงเรียนอุดมวิทยา (8 มิ.ย. 61)
 คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารดำเนินการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองในระดับชั้น ป.4 และ ป.6 ( 3 มิ.ย. 61)  ร่วมพิธีมิสซา ขอพรพระเจ้า โอกาสเปิดภาคเรียนโดย..บาทหลวงสุพจน์ ริ้วงาม เป็นประธาน(1 มิ.ย.61)