มิถุนายน 62

ทีมงานจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
ให้ความรู้นักเรียนชั้นป.6 “ในเรื่องวัยใสใส่ใจสุขภาพ “ (7 มิ.ย.62)
 คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีมิสซา ขอพร โอกาสเปิดภาคเรียนที่1/2562 ของโรงเรียนอุดมวิทยา ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล โดยมีบาทหลวงสุพจน์ ริ้วงาม เป็นประธาน (08.30 น. 7 มิ.ย.62)
คุณครูวรรณี อมรชัยศักดา ผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (4 มิ.ย.62)
พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (31 พ.ค.62)