มิถุนายน 62

คุณครูวรรณี อมรชัยศักดา ผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (4 มิ.ย.62)
พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (31 พ.ค.62)