มีนาคม 2561

กิจกรรมเดือนมีนาคม 61

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนอุดมวิทยา ครั้งที่ 3 ของปีการศึกษา 2560 (16 มี.ค.61) ณ ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 3
อาคารสิริอุดมวิทย์.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่งที่ได้รับรางวัลตามโครงการพัฒนาอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสสวท. ประจำปีการศึกษา 2560 

– ด.ช.นพรุจ ตั้งวงค์ เหรียญเงิน คณิตศาสตร์ ป.3

– ด.ญ.บุญยวีร์ วิริยวงวานศ์เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ ป.6