สิงหาคม 60

กิจกรรม สิงหาคม 2560

นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รร.อุดมวิทยา ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากเจ้าหน้าที่ร.พ.บ้านโป่ง นำโดยคุณนิตยา ศิรินุกูลพิพัฒน์ (พยาบาลวิชาชีพ) และคณะ เมื่อ 28 สิงหาคม 2560

 

กิจกรรมผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1 หลังจากการสอบกลางภาค เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบ้านกับโรงเรียน ที่จะข่วยพัฒนาเด็กๆอุดมวิทยา 27 สิงหาคม 2560

 

 

ท่านประเทือง ทรัพย์เกิด ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติ เป็นประธาน งานนิทรรศการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของโรงเรียนอุดมวิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร และครู นักเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

 

“ต้นไม้จากหัวใจลูก ปลูกเพื่อพ่อ” คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองบริเวณพื้นที่หน้าโรงเรียนเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อ 23 สิงหาคม 2560

 

กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ การแสดงเวที และฐานต่างๆ 18 ส.ค.60

 

 

กิจกรรมสัปดาห์วิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 มีกิจกรรมด้านวิชาการมากมาย ที่ส่งเสริมความรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนเช่น กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นป.6 กิจกรรม Stem กิจกรรม mind map กิจกรรม 1 สัจจะ 1 ความดี เป็นต้น  18 ส.ค.60

 

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียนให้การต้อนรับคณะนักศึกษา7คนจากมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นมาจัดกิจกรรมให้น.ร.ป.5.1 เกี่ยวกับอาเซียนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมของโรงเรียน

 

การตรวจฟันและช่องปาก ของนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา ระหว่าง 15 – 17 เเละ 21 สิงหาคม 2560 นำโดย ทพ.ญ.วิชุดา บุญพิทักษ์สกุล
ทพ.ถิระ ฟ้าเรืองแสง จากรพ.บ้านโป่ง

 

ตัวแทนคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีท่านนายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (12 ส.ค.60)

 

คุณครูสุมาลี ห่อทอง นำคณะครู และนักเรียน ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (11 ส.ค.60)

 

 

กิจกรรมมอบผ้าแก่ผู้ได้รับเลือกจากเพื่อนๆในห้องให้ทำหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าห้องในโครงการประชาธิปไตยในวัยอนุบาล (11 ส.ค.60)

 

 

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมของโรงเรียน (11 ส.ค.60 ระดับประถม)

 

 

พิธีถวายพระพรระดับปฐมวัย” คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นประธานในพิธี ถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมวิทยา (11 ส.ค.60)

 

ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  (10 ส.ค.60)

 

 

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียนอุดมวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 9 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมโรงเรียนอุดมวิทยา (4 ส.ค.60)

 

ธรรมะสัญจร” นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศึกษาความรู้ ด้านพระพุทธศาสนา ณ วัดใหม่เจริญผล ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี โดยมีคณะพระอาจารย์ให้ความรู้กับเด็กๆ (2 ส.ค.60)

 

 

กิจกรรมธรรมสัญจร โดยพระอาจารย์จากวัดใหม่เจริญผล ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี ให้กับน้องๆอนุบาล 1 และ 2 ได้รับความรู้ และข้อคิดต่างๆ เหมาะกับวัยของตนเอง เมื่อ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอุดม วังตาล (1 ส.ค.60)