สิงหาคม 62

กิจกรรม”วันพบครู” ผู้ปกครองรับผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในระดับอนุบาล วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 -12.00 น. 
วันพบครู ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อรับผลการเรียนและพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 23 สิงหาคม 2562
 
 นิทรรศการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง” ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยท่านทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยาพร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองให้การต้อนรับ 
กิจกรรมสัปดาห์วิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โดย คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียนอุดมวิทยา และคุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ประธานในพิธี 19 สิงหาคม 62
คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษให้กับลูกเสือสำรองที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองครั้งที่ 1 ของจังหวัดราชบุรีตลอดจน มอบรางวัลห้องเรียนดีเด่นประเภทต่างๆ ห้องเรียนสีขาว ตลอดจนนักเรียนที่ได้รับเครื่องหมายตามค่านิยม 12 ประการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (14 สิงหาคม 62)
คุณครูนุศรา กล่ำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยมีท่านนายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี  (12 สิงหาคม 2562)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และตัวแทนครู นักเรียน ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ณ บ้านเบธานี (9 สิงหาคม 62)
กิจกรรมค่ายธรรมะ ระดับชั้น อ.3 ณ วัดใหม่เจริญผล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ก็ยังมีกิจกรรมแห่งความประทับใจ คือกิจกรรมแม่ลูกผูกพัน สร้างสรรค์ธรรมในวันแม่ โดยเชิญตัวแทนคุณแม่มาร่วมกิจกรรมให้เด็กๆได้แสดงความรักและความกตัญญู (5 ส.ค.62)
คุณครูศตายุ ตั้งศรีรัตน์ คุณครูชนชิต ตุ้งโรจน์ และลูกเสือสำรอง 12 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ณ ค่ายศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จังหวัดราชบุรีโดยมีลูกเสือสำรองในจังหวัดราชบุรีทุกสังกัด (5-6 สิงหาคม 2562)