เมษายน 62

เมษายน 62

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ กิจกรรมประกวดจัดมุมหนังสือ คุณครูจรรยา บัวเมฆ คุณครูมณินทร สิทธิกรตระกูล และคุณครูจริยา คำสงค์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประกวดคลิปวีดีโอสั้นรีวิวหนังสือ
ด.ช.สิรภพ เผ่าวงศากุล ด.ญ.จิณญ์ชณัช วังตาล และคุณครูอรุณศรี ทรงจิ๋ว ครูผู้ฝึกซ้อม
จาก บ.นานมีบุ๊คส์ จก. (2 เมษายน 62)