เมษายน 61

กิจกรรมเดือน เมษายน 61

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนและครู รับรางวัลชนะเลิศประกวดจัดมุมหนังสือ และรางวัลชมเชย คลิปวีดีโอสร้างสรรค์ โครงการ Nanmeebooks Reading Club ประจำปี 2560 มอบในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (2 เม.ย.61) แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 การสอบ O – NET ในวิชาคณิตศาสตร์ 15 คน และ เต็ม 100 วิชา ภาษาอังกฤษ 2 คน โดยมีตัวแทนคณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้เช่นกัน (3 เม.ย.61)