เสริมภาษาอังกฤษกับครู Fun Language

กิจกรรม เสริมภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติจาก Fun Language ( ทีมงานที่สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน )ซึ่งจัดให้กับเด็กๆในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้าง ด้านภาษาอังกฤษ และการกล้าแสดงออกของเด็กๆ (7 มิ.ย.62)