โครงการสานฝันสร้างมาตรการองค์กรปลอดภัย

โครงการสานฝันสร้างมาตรการองค์กรปลอดภัยอำเภอบ้านโป่ง

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคลากรโรงเรียนอุดมวิทยาและผู้ปกครองทุกท่านที่เดินทางมาส่งและรับบุตรหลาน ร่วมกันสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย ตลอดจนปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีและถูกต้องให้กับเด็กนักเรียนในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยครับ (10 มิ.ย.62)
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยาและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับทีมงานจากอำเภอบ้านโป่งเพื่อทำความเข้าใจในการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานแกนนำ”โครงการสานฝันสร้างมาตรการองค์กรปลอดภัยอำเภอบ้านโป่ง”