สร้างชื่อลื่อเลื่องปี 58

Print
Category: Sample Data-Articles
Published Date Written by Super User
good58 

1. เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และชมเชย

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (ระดับประเทศ) (1 เม.ย.58)

next

2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 

การแข่งขันกีฬาขี่ม้าเอ็นดูแรนซ์ (27 -28 มิ.ย. 58)

next

3. เหรียญทอง 

การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (18 - 19 ก.ค. 58)

next

4. เหรียญทอง และเหรียญเงิน

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ระหว่างประเทศในทวีปเอเซีย (28 ก.ค. 58)

next

5. คะแนนผ่านเกณฑ์ และรางวัลชมเชย

การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 (15 ส.ค.58)

next

6. คะแนนผ่านเกณฑ์ และรางวัลชมเชย

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 (22 ส.ค.58)

next

7. ชนะเลิศ

การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการอาเซียน รอบภูมิภาค (22 ส.ค.58)

ร่วมค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียน ณ ประเทศกัมพูชา

next

8. รางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับกลุ่มเครือข่าย (25 ส.ค.58)

next

9. รางวัลชมเชย

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (26 ก.ย.58)

next 

10. รางวัลรองชนะเลิศ

การประกวดร้องเพลงจีน (16 ต.ค.58)

next

11. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันขี่ม้า (30 พ.ค.-28 มิ.ย.58)

next 

12. รองชนะเลิศ

การแข่งขันว่ายน้ำ ซีโลอามแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 (11ก.ย.58)

next 

13. รางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับเขต (9-13 พ.ย.58)

next 

14. รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  ชมเชย และคะแนนผ่านเกณฑ์

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 (21 พ.ย.58)

next 

15. รางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์

การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (28 พ.ย.58)

next 

16. รางวัลเหรียญเงิน  เหรียญทองแดง และชมเชย

การแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 (20 ธ.ค.58)

next 

17. รางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขัน Math Eng Contest (MEC)(20 ธ.ค.58)

next 

18. รางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับภาค (18-20 ธ.ค.58)

next 

19. ผ่านเข้ารอบ

การสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบแรก

next 

banner5

 

โรงเรียนอุดมวิทยา 257/1 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3221-1176,0-3220-0350 Copyright by Udomvithaya School.
By Joomla 1.7 Templates