กุมภาพันธ์ - มีนาคม 58

Print
Category: กิจกรรมที่ผ่านมา
Published Date Written by Super User
โรงเรียนอุดมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้น ป.6  ณ ห้องประชุมอุดมวังตาล
ซึ่งเป็นรุ่นที่ 38 ของปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่  3  มีนาคม 2558  ข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียนอุดมวิทยาจัดนิทรรศการวันปิดโครงงานของ
นักเรียนระดับปฐมวัย โดยมีนายณัฐภัทร อินทร์อ่อน
รองผู้อำนวยการ สพป.รบ.2 มาเป็นประธานใน
การเปิดงาน ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  ข้อมูลเพิ่มเติม
 
     

วันแห่งความภาคภูมิใจ ณ หอประชุม
วิไลวรรณ  วังตาล  เมื่อวันศุกร์
ที่ 20 กุมภาพันธ์  2558  ข้อมูลเพิ่มเติม
        


เด็กชายอิทธิล  ตรงดี ชั้น ป.4 คว้ารางวัลเหรียญทอง
ระดับประเทศในโครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(
TEDET)
เมื่อวันที่  8 ก.พ. 58  ข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียนอุดมวิทยา 257/1 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3221-1176,0-3220-0350 Copyright by Udomvithaya School.
By Joomla 1.7 Templates