มิถุนายน 58

Print
Category: กิจกรรมที่ผ่านมา
Published Date Written by Super User

 
กิจกรรมเดินรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน
ณ ชุมชนหน้าวัดดอนตูมและชุมชนตลาดบ้านโป่ง
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558
  ข้อมูลเพิ่มเติมพิธีไหว้ครูโรงเรียนอุดมวิทยา ปีการศึกษา2558
ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล  เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่  
18 มิถุนายน 255ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมการเลือกตั้ง
สภานักเรียน ปีการศึกษา 2558  
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 
ข้อมูลเพิ่มเติม


กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ผ่านภาพยนตร์
ของนักเรียน ชั้น ป.4–6 
ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็ก
โลตัส บ้านโป่ง 
ระหว่างวันที่ 
10 -12 มิ.ย.58  ข้อมูลเพิ่มเติม


พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเพื่อขอพรพระเจ้า
โอกาสเปิดเรียนปีการศึกษา 
2558 
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558
  ข้อมูลเพิ่มเติม


กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ของคณะครูและนักเรียนชั้น อ.3 และ ป.4
ณ วัดดอนตูม เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 58
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

คุณครูเจนจิรา  ศรีพิจารณ์  ผู้อำนวยการ เข้ารับ
รางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ป.6
ระดับเหรียญเงิน ณ โรงแรมอะเตรียติคพาเลช 
กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.58  ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนอุดมวิทยา 257/1 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3221-1176,0-3220-0350 Copyright by Udomvithaya School.
By Joomla 1.7 Templates