กรกฏาคม 58

Print
Category: กิจกรรมที่ผ่านมา
Published Date Written by Super User


โรงเรียนอุดมวิทยาจัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ หอประชุม
วิไลวรรณ วังตาล เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ก.ค.58 

โรงเรียนอุดมวิทยาคว้ารางวัลเหรียญทองและ
เหรียญเงิน
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค
ระหว่างประเทศในการแข่งขัน  2015 
AIMO – Asia  International  
Mathematical Olympaid  เมื่อวันที่ 26 ก.ค.58  
 


โรงเรียนอุดมวิทยาจัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
ปีการศึกษา 2558 ณ เวทีใต้อาคารอนุสรณ์ 36 ปี  
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558
  โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมค่ายธรรมะให้
กับนักเรียนชั้น อ.3 ณ วัดใหม่เจริญผล 
จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.ค.58 โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ
ให้กับนักเรียนชั้น ป.5
 ณ วัดใหม่เจริญผล
ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558  
ข้อมูลเพิ่มเติม

พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ณ สนามกีฬาของโรงเรียนอุดมวิทยา 
เมื่อวันพุธที่ 
1 กรกฎาคม 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม     

โรงเรียนอุดมวิทยา 257/1 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3221-1176,0-3220-0350 Copyright by Udomvithaya School.
By Joomla 1.7 Templates