ตุลาคม 58

Print
Category: กิจกรรมที่ผ่านมา
Published Date Written by Super Userโรงเรียนอุดมวิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศ
ตอบปัญหาวิชาการอาเซียนศึกษา จัดโดย
สพฐ.ร่วมกับบริษัททิชชิ่งทอยส์ และสถาบัน
ES-ILC  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558


คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา เข้ารับการอบรมการใช้ภาษา
อังกฤษสำหรับครูเตรียมรับการเข้าสู่
AEC  โดยวิทยากร
ชาวต่างชาติจากสถาบัน Fun Language  10 ต.ค.58

โรงเรียนอุดมวิทยาส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เทศกาลกินเจบ้านโป่ง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558


โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญ ชั้น ป.6 
(1)  ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน
อุดมวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2558  


โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญ ชั้น ป.6 
(2)  ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน
อุดมวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2558  

 

โรงเรียนอุดมวิทยา 257/1 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3221-1176,0-3220-0350 Copyright by Udomvithaya School.
By Joomla 1.7 Templates