พฤศจิกายน 58

Print
Category: กิจกรรมที่ผ่านมา
Published Date Written by Super User


โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร 108 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ณ วัดใหม่เจริญผล
ระหว่างวันที่
29 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558


โรงเรียนอุดมวิทยาส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมในพิธี
เปิด-ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาล
เมืองบ้านโป่ง ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาภายใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยนายสุรพล  แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (1)โรงเรียนอุดมวิทยาส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมในพิธี
เปิด-ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาล
เมืองบ้านโป่ง ประจำปี 255
8 ณ สนามกีฬาภายใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยนายสุรพล  แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (2)

  

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
(เขียว-ขาวเกมส์ ครั้งที่ 16)
2
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

 

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
(เขียว-ขาวเกมส์ ครั้งที่ 16)
1
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนอุดมวิทยา 257/1 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3221-1176,0-3220-0350 Copyright by Udomvithaya School.
By Joomla 1.7 Templates