มกราคม 58

Print
Category: กิจกรรมที่ผ่านมา
Published Date Written by Super User


ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 เดินทางไกลไปวัดใหญ่
นครชุมน์ เมี่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 
ข้อมูลเพิ่มเติม


พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเพื่อขอพรพระเจ้าโอกาส
“วันกตัญญูคุณครูวิไลวรรณ  วังตาล” (ชุดที่ 1)
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558
  ข้อมูลเพิ่มเติม


กิจกรรม“วันกตัญญูคุณครูวิไลวรรณ  วังตาล” 
หรือคุณยายใหญ่ของนักเรียน  
(ชุดที่ 2)
เมื่อวันจันทร์ที่ 
26 มกราคม 2558
  ข้อมูลเพิ่มเติม


คณะกรรมการตรวจติดตามเงิน จาก สพป.รบ.2
มาตรวจเอกสารอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 
ข้อมูลเพิ่มเติม


คุณครูเจนจิรา  ศรีพิจารณ์  ผู้อำนวยการ นำคณะครู
ไปเข้าร่วมกิจกรรมวันครูของอำเภอบ้านโป่ง 

เมื่อศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558
  ข้อมูลเพิ่มเติม  


คุณครุสุภาภรณ์ ช้อยเครือ นำคณะครูคาทอลิก ไปเข้าร่วม
กิจกรรมวันครู ของสังฆมลฑลราชบุรี ณ โรงเรียนวีรศิลป์

เมื่อวันที่  16 ม.ค.58  ข้อมูลเพิ่มเติม 


กิจกรรมการบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ครั้งที่37 เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณ
ใต้อาคารอนุสรณ์
 36 ปี เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 
ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนอุดมวิทยา 257/1 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3221-1176,0-3220-0350 Copyright by Udomvithaya School.
By Joomla 1.7 Templates