มกราคม 59

Print
Category: กิจกรรมที่ผ่านมา
Published Date Written by Super User

 


คณะครูร่วมกิจกรรมวันครูกับหน่วยงานต่าง ๆ 
พร้อมกับร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ ...วันเสาร์ที่ 16 ม.ค.59โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.
5 เดินทางไกล 
เมี่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559

 


โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.
5 เดินทางไกล
เมี่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559

 

นักเรียน ชั้น อ.2 ไปทัศนศึกษาพระราชวังสนามจันทร์
เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559

 

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับ
นักเรียน ชั้น อ.1 ไปทัศนศึกษาตลาดกลาง
ปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง(
Fish Village)
เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559

 

 

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันส่งท้าย
ปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ 2559 (ภาคค่ำ) ด้วยชุด
รำวงย้อนยุค วันที่ 30 ธันวาคม 2558  

 


กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
โดยมี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

 

โรงเรียนอุดมวิทยา 257/1 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3221-1176,0-3220-0350 Copyright by Udomvithaya School.
By Joomla 1.7 Templates