มิถุนายน 59

Print
Category: กิจกรรมที่ผ่านมา
Published Date Written by Super User

title2

bloom โรงเรียนอุดมวิทยาและเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ขอบพระคุณ. เจ้าของโลหิตทุกหยดในวันนี้ เพื่อเพื่อนมนุษย์ ถวายในหลวงของเรา ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งที่ท่านเคารพ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญทุกท่าน (20 มิ.ย.59) ชมภาพ..
teacher พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 (16 มิ.ย.59) ชมภาพ..
 sapa

เลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของระบอบประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน  ผลของการเลือกตั้ง ปรากฏว่า เด็กหญิง ณัฐณิชา หงส์เลิศนภากุล เบอร์ 4 ได้รับคะแนนสูงสุดจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ (10 มิ.ย.59) ชมภาพ.. 

father

พิธีมิสซาขอพรพระเจ้า เปิดปีการศึกษา 2559 เพื่อให้พระอวยพระพรให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง พนักงาน ให้ประสบความสำเร็จ และเจริญรุ่งเรือง 3 มิ.ย.59 ชมภาพ...

 

โรงเรียนอุดมวิทยา 257/1 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3221-1176,0-3220-0350 Copyright by Udomvithaya School.
By Joomla 1.7 Templates