กรกฏาคม 59

Print
Category: กิจกรรมที่ผ่านมา
Published Date Written by Super User

กิจกรรมเดือน กรกฎาคม 59

mom ฝ่ายอนุบาลจัดกิจกรรรมวันคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ คุณแม่ร่วมกิจกรรมกับลูก ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก เด็ก ๆ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ และมีความสุขกันทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม (2 ส.ค.59) 1349807104707654381Next Button.svg.hi
 
p4
 
ทัศนศึกษา ป.4 ร่วมกิจกรรม ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ของอพวช.ที่มาจัดสัญจรให้กับนักเรียนที่ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง. และศึกษาธรรมชาติในเรื่องของพันธุ์ไม้ต่างๆ ณสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง จอมบึง (29 ก.ค.59)  1349807104707654381Next Button.svg.hi
p6

ทัศนศึกษา ป.5-6 ร่วมกิจกรรม ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ของอพวช.ที่มาจัดสัญจรให้กับนักเรียนที่ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง. และศึกษาธรรมชาติในเรื่องของพันธุ์ไม้ต่างๆ ณสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง จอมบึง (26,27 ก.ค.59)  1349807104707654381Next Button.svg.hi

lunch

นักเรียนชั้นป.5และป.6 หลักสูตร EMS ราวมกิจกรรมเรื่อง มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล เป็นการฝึกทักษะของการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น อย่างถูกต้องเหมาะสม ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ศาลายา จ.นครปฐม (29 ก.ค.59)  1349807104707654381Next Button.svg.hi

pansa

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน พนักงาน และผู้ปกครอง ถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา. คือวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (14 ก.ค. 59)  1349807104707654381Next Button.svg.hi

stem

คณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานการศึกษาการสอนแบบเรื่อง stem ณโรงเรียนพิชญศึกษาและโรงเรียนประถมธรรมศาสตร์ เพื่อนนำมาปรับใช้การเรียนการสอนของโรงเรียน (12 ก.ค.59) 1349807104707654381Next Button.svg.hi

โรงเรียนอุดมวิทยา 257/1 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3221-1176,0-3220-0350 Copyright by Udomvithaya School.
By Joomla 1.7 Templates