news

ขอแสดงความยินดี::: การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา ปีการศึกษา 2560 ผลปรากฏว่าพรรค อุดมก้าวหน้า หมายเลข 2 นำโดย เด็กหญิงรักษิณา เจนสวัสดิ์พงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.1 ได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกสภานักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยาในปีนี้